คู่ค้า
หน้าหลัก / คู่ค้า

SME Clinic Province


ข้อมูลการติดต่อ
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่ : 158 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อาคารศูนย์ส่งเสริม SMEs ชั้น 2 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50000 อิเมล์ : ccc@cmi-cc.com