ครม.รับร่างกฏกระทรวง : ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อได้

หน้าหลัก / ข่าวสาร / ครม.รับร่างกฏกระทรวง : ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อได้

04 ต.ค. 2561

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , หอการค้าไทย , tsc , สินเชื่อ , ต้นไม้กู้เงิน       คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง กำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้เสนอ ร่วมกับ 6 หน่วยงาน ในการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเองเพื่อการออม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ รวมถึงช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศ อีกทั้งเพิ่มช่องทางในการต่อยอดธุรกิจ SME นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒฯ กล่าวความเห็นที่ประชุมไว้ดังนี้
       1. ผู้ที่ต้องการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการดังกล่าว ต้องมาขึ้นทะเบียนผู้ปลูกฯ
       2. เพื่อป้องกันปัญหาไม้ล้นตลาด การปลูกไม้เศรษฐกิจต้องคำนึงถึงความต้องการของตลาด โดยประสานกับสมาคม
           และธุรกิจที่มีการใช้ไม้เพื่อการพาณิชย์ ให้ทราบปริมาณและประเภทของไม้ที่ต้องการใช้ในอนาคต
       3. ควรขยายตลาดค้าไม้เศรษฐกิจไปยังตลาดต่างประเทศมากขึ้น
       4. บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีโครงการเกี่ยวกับไม้ยืนต้น เพื่อให้มีการบริหารจัดการในทิศทางเดียวกัน
       5. รณรงค์ไปยังประชาชนเพื่อให้ความสำคัญกับการปลูกไม้ยืนต้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ถือเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศ
 
ทั้งนี้ ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์ชนิดใหม่ที่ใช้คำประกันสินเชื่อ ซึ่งสถาบันการเงินยังไม่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญมากนัก จึงอยู่ระหว่างศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินราคา กระบวนการบังคับหลักประกัน และการกำหนดวงเงินให้กู้ยืม รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ จึงต้องมีการหารือและจะแจ้งต่อกระทรวงพาณิชย์ทราบต่อไป
  
 
       อ่านต่อได้ที่ : กระทรวงพาณิชย์
ย้อนกลับ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง


กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเงินทุน และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ
อ่านต่อ
เมื่อโลกเปลี่ยน พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน การทำธุรกิจจึงต้องปรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง... พบ 5 เทรนด์ธุรกิจออนไลน์ที่กำลังมาแรงในขณะนี้
อ่านต่อ
คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2561 และย้อนมองเศรษฐกิจไทยรายอุตสาหกรรมในปี 2560 (ตอนที่ 1)
อ่านต่อ