ข่าวสาร
หน้าหลัก / ข่าวสาร

ข่าวสารล่าสุด
DITP เคาะงบ SMEs Pro-active 36 ล้าน หนุนธุรกิจรายย่อย 200 ราย บุกตลาดต่างประเทศ
อ่านต่อ
เริ่มแล้ว!!! กฎหมายอีเพย์เมนต์ (E-Payment) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 มาดูกันว่ากฎหมายนี้คืออะไร และใครควรจะเตรียมตัวรับมือกับมาตรการดังกล่าว
อ่านต่อ
ผู้ประกอบการให้ความสนใจกับการกิจกรรม TSC On-site Visit@SCG Logistics จ.ปทุมธานี อย่างเนืองแน่น
อ่านต่อ
สำรวจความเปลี่ยนแปลงของโลก วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อ่านต่อ
เริ่มต้นขึ้นแล้วกับโครงการ TSC On-site Visit เริ่มต้นด้วยการไปเยือนเครือเบทาโกร ผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร
อ่านต่อ
มาแล้วกับโครงการบริหารความเสี่ยง Fx Options เพส 2 วงเงินสูงกว่าเดิม สำหรับ SMEs ที่ซื้อประกันค่าเงิน กับธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ รัฐช่วยออกให้รายละ 50,000 บาท
อ่านต่อ
แถลงข่าวปิดโครงการ Big Brother (Season 2) กับความสำเร็จที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจมากกว่า 1,500 ล้านบาท
อ่านต่อ
จบไปแล้วกับการเดินสายผนึกกำลังช่วย SMEs 5 ภาค ให้สามารถเพิ่มยอดขายในตลาดออนไลน์ และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึง
อ่านต่อ
ถึงยุคที่แหล่งเงินทุนและแหล่งตลาด มาเสิร์ฟให้ผู้ประกอบการถึงบ้านท่านกับกิจกรรม TSC Express ภาคใต้ จ.สงขลา
อ่านต่อ