ข่าวสาร
หน้าหลัก / ข่าวสาร

ข่าวสารล่าสุด
แถลงข่าวปิดโครงการ Big Brother (Season 2) กับความสำเร็จที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจมากกว่า 1,500 ล้านบาท
อ่านต่อ
จบไปแล้วกับการเดินสายผนึกกำลังช่วย SMEs 5 ภาค ให้สามารถเพิ่มยอดขายในตลาดออนไลน์ และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึง
อ่านต่อ
ถึงยุคที่แหล่งเงินทุนและแหล่งตลาด มาเสิร์ฟให้ผู้ประกอบการถึงบ้านท่านกับกิจกรรม TSC Express ภาคใต้ จ.สงขลา
อ่านต่อ
Thailand Smart Center (TSC) หอการค้าไทย นำผู้ประกอบการ(บริษัทน้อง) ในโครงการ Big Brother(Season 2) เข้าเยี่ยมชม Tops Supermarket ในกิจกรรม On-site Visit ที่ผ่านมา
อ่านต่อ
โอกาสที่ SMEs ภาคการผลิตและการค้าและบริการ ในการรับทุนสนับสนุน Matching Fund ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ดิจิทัล
อ่านต่อ
ขอเชิญสมาชิกหอการค้าไทยและผู้ประกอบการทั่วไป ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ฟรี) โอกาสดี ๆ ที่ธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่ควรพลาด
อ่านต่อ
เดินหน้าลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกิจกรรม TSC Express ซึ่งผู้ประกอบการสามารถ “เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเพิ่มตลาด Online” ครบจบในงานเดียว
อ่านต่อ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อต่อยอดธุรกิจ SME
อ่านต่อ
จบไปแล้วกับกิจกรรม TSC Express ภาคตะวันออก: เข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาสู่ช่องทางตลาดออนไลน์ ณ จังหวัดระยอง นับเป็นภูมิภาคแรกที่ Thailand Smart Center ไปเยือนในปี 2561 นี้
อ่านต่อ